SimRa CEE

четвъртък, 19 декември 2013 г.

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

С пожелания за успех във всичко, което умеем
Късмет във всичко, което не зависи от нас
И сбъдване на всичко, за което мечтаем!

сряда, 27 юни 2012 г.

ОБУЧЕНИЕ ПО НИДЕРЛАНДСКИ ЕЗИК ЗА БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Знаете ли, че…..:

1. Белгийската медицинска система изпитва остра нужда от квалифицирани кадри за своите болници, които владеят нидерландски език?

2. Българите, сравнени с други работещи чужденци в Белгия, научават най-успешно нидерландски език?

3. Сега имате уникалната възможност да получите добро знание на добра цена?

4. Че можете да бъдете от първите, избрани за работа от наши партньори, които да поемат разходите за обучение?*


СимРа Консултинг Истърн Юръп ЕООД стартира уникален образователен проект, съвместно с български и чуждестранни партньори от месец септември 2012 г. Повече информация за курса по нидерлански език:

Хорариум – 120 учебни часа, всеки ден. Графикът е съобразен с работното време на курсистите

Цена – 500 лева за целия курс, включва и стойността на учебните материали. Възможности за заплащане на 2 вноски – 10 дни преди началото на курса, 10 дни след началото на курса

Преподавател е български специалист с нидерландски език и практика в Белгия. Участие и на белгийски преподаватели в процеса на обучение.

Моля, изпращайте Вашите кандидатури за оценка на jobs@simracee.com, референтен номер BG1201

* за да бъдете подбрани за безплатно обучение е необходимо Вашето съгласие за предварителна селекция и интервю на английски език с представител на нашите партньори. За целта е необходимо да изпратите актуална автобиография със снимка. На срещата ще има и превод, в случай, че не владеете езика.

Етикети: , , , , , , , ,

четвъртък, 15 декември 2011 г.

Весела Коледа и Щастлива 2012 Година!

четвъртък, 1 декември 2011 г.

ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ И БИЗНЕС РАСТЕЖА - ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЕДНА МОНЕТА

Докато корпорациите агресивно продължават да търсят нови начини, за да стимулират високия растеж, стратегиите им за персонала трябва да са в съзвучие с техните бизнес инициативи. В днешния нов работен свят човешкия капитал и бизнес растежа трябва да са двете страни на една и съща монета. Това означава, че е време организациите да се обърнат към намирането на неоткритите таланти в собствените си редици. Служителите са Ваши клиенти и затова е добре да подходите по-интелигентно в използването на базата си от таланти, за да рестартирате своя растеж.

Съществуват два различни типа организации – предприемаческа и традиционна. Това са две изначално различни структури.

В предприемаческата структура съществува среда, която стимулира изобретателността на своите служители. В нея иновациите са на първо място. Идеите и предприемчивостта на служителите се насърчават, така че те да дадат най-доброто от себе си. Посредством идеите хората се съревновават помежду си по справедлив начин и се вдъхновяват. Тази изобретателност поражда конкурентност между екипите за постигане на максимално най-добър резултат. Но за да бъде успешно управлението на една преприемаческа среда, мениджърите трябва да имат визия стигаща максимално далеко напред. И тогава идеите, които са в съзвучие с визията следва да бъдат най-подкрепени. Което също означава и да се прощават грешките на служителите – те да не бъдат наказвани за това, че са сбъркали. Така всички разбират, че когато проявят изобретателност на работното си място, няма да изгубят работата си.

В традиционната компания служителите поднасят идеите си на по-висшестоящите от тях. Ако висшестоящия мениджър види потенциал в идеята, той започва да работи по нея. Този, на когото е хрумнала идеята в най-добрия случай получава похвала, ако проектът се окаже успешен. Но ако проектът се провали – той може да загуби работата си или в най-добрия случай да получи порицание. За да може в днешно време традиционната компания да оцелее, тя следва да смени своята стратегия за управление на талантите си.

Във всеки екип има неколцина души, които са надарени с въображение и носят искрата, която да запали и останалите. Това са хората, които мислят различно, извън шаблона. Също така е вярно, че талантът се обгражда със сходни като натура и визия хора. Събирайки на едно място способни екипни играчи, които имат различен светоглед и са готови да спорят, да се напасват помежду си и така да стигат до реални бизнес решения, работодателите имат много по-голям шанс в стратегията си за позициониране и бизнес растеж. А в днешно време за всяка компания е важно да се запазят спечелените пазарни позиции и да се умножават клиентите.

Източници:

Llopis, Glenn.Human capital and business growth…/The Forbes, 2011;
Elliot, Jay and. The Steve Jobs way: iLeadership for a new generation, 2011.

Етикети: , , , , ,

вторник, 15 февруари 2011 г.

ИЗХОДЯЩИ ИНТЕРВЮТА

Кариерната промяна е непрекъснат процес, в който професионалистите се реализират на работното си място или сменят работодателя си, за да постигнат максимално професионалните си цели.

Когато Ви напускат служители без значение от позицията, която заемат, е добре като работодател да сте подготвени. За целта е необходимо да разполагате с подходящ инструмент за анализ и обратна връзка.

Изходящите интервюта са предназначени за доброволно напускащите работодателя си. Те се провеждат след съгласие между представител Човешки ресурси и напускащия служител. Каква обратна информация можете да получите от изходящо интервю?

• ако желаете да съберете информация за работните условия и възможностите за подобряването им;
• ако желаете да прецизирате работни процеси;
• ако желаете да подобрите управлението на екипите си;
• виждайки другата гледна точка, можете да получите още добри идеи за развитието на бизнеса си;
• в случай, че имате подозрение за нарушение правата на личността

За да не бъде оставено впечатление за некоректност от Ваша страна като работодател, е добре изходящото интервю да е анонимно. За целта го организирайте във вид на стандартизирано изследване от външен консултант. Наетият консултант ще Ви даде максимално релевантна обратна информация. По този начин ще покажете, че сте етичен работодател, а бившият Ви служител няма да се притеснява от евентуално съдебно производство срещу него. Така оставяте и вратата си отворена, в случай, че напускащият Ви е важен за Вас и желаете да го наемете повторно.

Етикети: , , , ,

вторник, 12 октомври 2010 г.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА РАБОТА

Във живота на всеки от нас се случва да вземе решение за професионална реализация. Най-често тя е съпроводена и с промяна на работното място. Какви са начините и по какви канали можем да търсим работа:

Обява за свободна работна позиция – винаги следвайте инструкциите, написани в обявата. Ако е даден конкретен имейл, изпратете изисканите документи на него. Езикът, на който трябва да е написана автобиографията ви, е езикът от работната обява, освен ако не е посочен друг. Не забравяйте и снимка.

Съвет: Никога не слагайте снимка от плажа, парти с приятели или такава от извънработна обстановка. В противен случай кандидатурата ви ще отпадне автоматично.

Компания в предпочетен бранш – харесали сте компания, в която искате да работите. Няма обявена свободна позиция, но имате желание да станете част от екипа. Можете да се обадите по телефона, за да се информирате за необходимите документи, които трябва да попълните или да прикачите в имейл автобиографията си с придружителен текст.

Съвет: Никога не се обаждайте и не изпращайте имейл в най-натоварените бизнес часове или в самия край на работния ден. В противен случай рискувате да не ви поканят за интервю изобщо.

По вътрешна информация от колеги и/или приятели – попитайте този, който ви е дал информацията за свободната позиция за името на мениджъра, който отговаря за подбора на персонал. След като разберете името и контактите му, намерете време да му изпратите автобиографията си по имейл.

Съвет: Опитайте да проведете предварителен телефонен разговор с мениджъра по подбора за изискванията към бъдешия служител, за да прецените доколко вашият профил пасва на организационната структура.

За да постигнете резултат, винаги търсете обратна връзка. Ако сте попълнили бланка за работа или сте изпратили автобиография по имейл, се обадете най-късно до три работни дни, за да проверите резултата. Ако сте провели телефонен разговор и така сте обявили интереса си към позицията, търсете обратна връзка в рамките на десетина дни след последния проведен разговор.

Етикети: , , , , ,

понеделник, 5 юли 2010 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СТАЖ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Екипът на СимРа Консултинг Истърн Юръп ЕООД анонсира нова услуга в портфолиото си - продължаващо професионално обучение за специалисти от следните браншове:

• хотелиерство
• ресторантьорство
• кетъринг
• медицински грижи

В партньрство с доставчик на професионално обучение от Великобритания, по одобрен правителствен проект за български и румънски граждани, всички желаещи да се обучават в регионите Кент и Съсекс, добиват статут на официално пребиваващи студенти и стажанти за едногодишен период с Жълта карта.

За програмата могат да кандидатсват професионални готвачи, хотелски мениджъри, камериери/ки, сервитьори/ки, рецепционисти/ки, медицински сестри/братя, лични асистенти.

Обучителните курсове се провеждат в 16 колежа и университета и 9 доставчика на професионално обучение, одобрени от Британското правителство.

Минимални изисквания, на които трябва да отговарят обучаващите се: професионална квалификация, поне една година трудов стаж в професионалното направление, свободно говорим амглийски език (ниво В2), преведени и легализирани на английски език документи, удостоверяващи квалификация, валиден документ за самоличност.

Разходите по издаване на разрешителни по престой, пътни и квартирни и самото обучение се поемат от кандидатите. Разходите за застраховки, квартира, път и храна за стажовете се поемат от работодателите.

Забележка: Някои от обученията могат да бъдат безплатни и/или да се плащат на вноски. Стажовете са платени от работодателите.

Етикети: , , , , , , ,